Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2020 14:55 ZP.271.3.15.2020 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska
28.05.2020 13:26 ZP.271.3.14.2020 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic A. Brody, Grażyńskiego, Al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
24.04.2020 08:09 ZP.271.3.13.2020 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
17.04.2020 13:06 ZP.271.3.12.2020 Dostawa 24 sztuk laptopów dla szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: I osi POPC - „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie: 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
09.04.2020 10:25 SP6.ZP.271.3.01.2020 Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
02.03.2020 09:10 ZP.271.3.11.2020 Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny
26.02.2020 09:40 ZP.271.3.10.2020 Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM
25.02.2020 10:19 ZP.271.3.09.2020 Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń
25.02.2020 10:19 ZP.271.3.08.2020 Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
02.01.2020 11:29 ZP.271.3.07.2020 Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 następna