Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2020 09:55 ZP.271.1.34.2020 Modernizacja ul. Liściastej i Sosnowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
04.08.2020 10:46 ZP.271.1.33.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
28.07.2020 09:07 ZP.271.1.32.2020 Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
28.07.2020 08:30 ZP.271.1.31.2020 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacjowej, Bażantów, Jesionowej
23.07.2020 11:25 ZP.271.1.30.2020 Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
23.07.2020 09:32 ZP.271.1.29.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
16.07.2020 08:27 ZP.271.1.28.2020 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
14.07.2020 11:01 ZP.271.1.27.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
14.07.2020 09:48 ZP.271.1.26.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
08.07.2020 14:10 ZP.271.1.25.2020 Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1 2 3 4 następna