Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2020 14:41 ZP.271.1.40.2020 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2020 – 2021
31.08.2020 12:07 ZP.271.1.39.2020 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szpitalnej
31.08.2020 11:25 ZP.271.1.38.2020 Modernizacja ul. Myśliwskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
27.08.2020 15:00 ZP.271.1.37.2020 Orlik lekkoatletyczny przy SP-5
27.08.2020 12:47 ZP.271.1.36.2020 Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
17.08.2020 11:12 ZP.271.1.35.2020 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu
05.08.2020 09:55 ZP.271.1.34.2020 Modernizacja ul. Liściastej i Sosnowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
04.08.2020 10:46 ZP.271.1.33.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
28.07.2020 09:07 ZP.271.1.32.2020 Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
28.07.2020 08:30 ZP.271.1.31.2020 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacjowej, Bażantów, Jesionowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna