Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 11:25 ZP.271.1.30.2020 Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
23.07.2020 09:32 ZP.271.1.29.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
16.07.2020 08:27 ZP.271.1.28.2020 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
14.07.2020 11:01 ZP.271.1.27.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
14.07.2020 09:48 ZP.271.1.26.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
08.07.2020 14:10 ZP.271.1.25.2020 Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
07.07.2020 11:47 ZP.271.1.24.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
06.07.2020 10:49 ZP.271.1.23.2020 Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
08.06.2020 09:08 ZP.271.1.22.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5 (wymiana oświetlenia)
05.06.2020 11:11 ZP.271.1.21.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna