Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 10:48 ZP.271.1.20.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
01.06.2020 09:17 ZP.271.1.19.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
29.05.2020 09:18 ZP.271.1.18.2020 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
21.04.2020 10:01 ZP.271.1.17.2020 Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
04.04.2020 12:08 ZP.271.1.16.2020 Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
23.03.2020 07:59 ZP.271.1.15.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
20.03.2020 10:51 ZP.271.1.14.2020 Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
17.03.2020 09:45 ZP.271.1.13.2020 Dostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
17.03.2020 09:18 ZP.271.1.12.2020 Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
09.03.2020 08:08 ZP.271.1.11.2020 Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna