Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2020 09:30 ZP.271.1.10.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)
07.02.2020 07:56 ZP.271.1.09.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
06.02.2020 11:54 ZP.271.1.08.2020 Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
28.01.2020 08:04 ZP.271.1.07.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS (docieplenie ścian)
17.01.2020 11:25 ZP.271.1.06.2020 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
16.01.2020 14:47 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
15.01.2020 11:43 ZP.271.1.05.2020 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
08.01.2020 09:35 ZP.271.1.04.2020 Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
19.12.2019 14:56 ZP.271.1.03.2020 Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń
19.12.2019 13:20 ZP.271.1.02.2020 Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna