Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2020 15:01 152/2020 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
13.05.2020 15:00 151/2020 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
13.05.2020 14:59 150/2020 Zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
13.05.2020 14:56 149/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
13.05.2020 14:55 148/2020 Zmiana zarządzenia w sprawie czasowego zamknięcia placów zabaw i parków miejskich zarządzanych przez Miasto Ustroń
13.05.2020 14:54 146/2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
13.05.2020 14:54 147/2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
13.05.2020 14:52 145/2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
13.05.2020 14:50 144/2020 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń
13.05.2020 14:49 143/2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna