Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2020 14:48 142/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń
13.05.2020 14:46 141/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie nabycia w drodze kupna zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażantów
13.05.2020 14:45 140/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego
13.05.2020 14:44 139/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)
13.05.2020 14:42 138/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
13.05.2020 14:41 137/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
13.05.2020 14:40 136/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
13.05.2020 14:39 135/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustroń
13.05.2020 14:38 134/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
13.05.2020 14:37 133/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna