Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2021 10:46 452/2020 Zmiany planu finansowego na rok 2020
13.01.2021 10:44 450/2020 Skierować pod obrady sesji Rady Miasta autopoprawki do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020r.
13.01.2021 10:44 451/2020 Skierować pod obrady sesji Rady Miasta autopoprawki do projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2021.
13.01.2021 10:43 449/2020 Skierować pod obrady sesji Rady Miasta autopoprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020 z dnia 17 grudnia 2020r
13.01.2021 10:41 447/2020 Wyniki konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń.
13.01.2021 10:41 448/2020 Przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.
13.01.2021 10:39 446/2020 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń
13.01.2021 10:35 445/2020 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
13.01.2021 10:34 444/2020 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020
13.01.2021 10:32 442/2020 Zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji w placówkach oświatowych na rok szkolny 2020/2021.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna