Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2021 10:32 443/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Ustroń na lata 2021 – 2025.
13.01.2021 09:57 441/2020 Zmiana zarządzenia w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli funkcjonalnej, merytorycznej, formalno – rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
13.01.2021 09:55 440/2020 Powołanie komisji konkursowej przyznającej doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.
13.01.2021 09:54 439/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń.
13.01.2021 09:53 438/2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń.
13.01.2021 09:52 437/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020 - 2035
13.01.2021 09:51 436/2020 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020 - 2035
13.01.2021 09:50 435/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
13.01.2021 09:49 434/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ustroń na rok 2020.
13.01.2021 09:48 433/2020 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna