Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2020 19:27 112/2020 Czasowego zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego – polecenie nr 42/2020 Wojewody Śląskiego
07.04.2020 19:26 111/2020 Zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie nr 41/2020 Wojewody Śląskiego
07.04.2020 19:25 110/2020 Zamknięcia żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie nr 40/2020 Wojewody Śląskiego
07.04.2020 19:23 109/2020 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Ustronia w sprawie projektu uchwały nadania nazwy rondu w Ustroniu
07.04.2020 19:22 108/2020 Skierowanie pod obrady sesji zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
07.04.2020 19:21 107/2020 Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”
07.04.2020 19:19 105/2020 Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”
07.04.2020 19:19 106/2020 Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
07.04.2020 19:19 106/2020 Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
07.04.2020 19:17 104/2020 Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Jelenica Dzięgielów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna