Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2021 15:38 413/2020 Wyznaczenie dnia wolnego od pracy na dzień 24.12.2020r.
12.01.2021 15:35 412/2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów
12.01.2021 15:34 411/2020 Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu
12.01.2021 15:33 410/2020 Zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji w placówkach oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
12.01.2021 15:32 409/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/260/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24.11.2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń.
12.01.2021 15:30 408/2020 Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12.01.2021 15:29 407/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
12.01.2021 15:24 406/2020 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
12.01.2021 15:22 405/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze przetargu
12.01.2021 15:21 404/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna