Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2020 11:03 POSTANOWIENIENR 44/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
17.06.2020 10:39 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 17 czerwca 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
17.06.2020 09:24 POSTANOWIENIE NR 43/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 11:01 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 12:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
10.06.2020 15:21 Informacja dot. dyżurów w związku z przyjmowaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
09.06.2020 13:55 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
09.06.2020 13:54 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
05.06.2020 15:02 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 10:20 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna