Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 17:10 287/2021 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022
13.09.2021 17:09 286/2021 Określenie terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021 / 2022.
13.09.2021 17:08 285/2021 Zmiana zarządzenia w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń i gminnych jednostek organizacyjnych
13.09.2021 17:07 284/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Staffa).
13.09.2021 17:05 283/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
13.09.2021 17:04 282/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Turystyczna).
13.09.2021 17:03 281/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej”.
13.09.2021 17:02 280/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
13.09.2021 17:01 279/2021 Zmiana planu finansowego na rok 2021 w zakresie dotacji
13.09.2021 16:44 278/2021 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022

1 2 3 4 5 6 następna