Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2021 15:33 231/2021 Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Ustroń
28.07.2021 15:32 230/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
28.07.2021 15:31 229/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
28.07.2021 15:30 228/2021 Ustalenie Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta Ustroń
28.07.2021 15:28 227/2021 Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
28.07.2021 15:27 226/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021 w zakresie dotacji
20.07.2021 15:37 225/2021 Wprowadzenie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń
20.07.2021 15:36 224/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
20.07.2021 15:35 223/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
20.07.2021 15:34 222/2021 Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2021.

1 2 3 4 5 6 następna