Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 16:20 132/2021 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
06.05.2021 16:19 131/2021 Zmiana planu finansowego na rok 2021.
06.05.2021 16:17 130/2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
06.05.2021 16:16 129/2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu
06.05.2021 16:15 128/2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
06.05.2021 16:14 127/2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu
06.05.2021 16:13 126/2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu
06.05.2021 16:12 125/2021 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
06.05.2021 16:11 124/2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego w Ustroniu
06.05.2021 16:10 123/2021 Określenie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Urzędzie Miasta Ustroń

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna