Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2021 15:36 145/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica o Równica – etap 1.
21.05.2021 15:35 144/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
21.05.2021 15:31 143/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021
21.05.2021 15:30 142/2021 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2021.
11.05.2021 11:39 141/2021 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
11.05.2021 11:38 140/2021 Zmiana wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli funkcjonalnej, merytorycznej, formalno rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
11.05.2021 11:37 139/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
11.05.2021 11:36 138/2021 Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
11.05.2021 11:34 137/2021 Rozstrzygnięcie uwag do będącego w trakcie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica – etap 1
06.05.2021 16:31 136/2021 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna