Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 16:01 115/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego
06.05.2021 16:00 114/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
06.05.2021 15:59 113/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
06.05.2021 15:58 112/2021 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenie regulaminu pracy
06.05.2021 15:57 111/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
06.05.2021 15:56 110/2021 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
17.04.2021 11:54 109/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń . projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Miasta Ustroń zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia składnicy akt.
17.04.2021 11:53 108/2021 Wprowadzenie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń
17.04.2021 11:52 107/2021 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
17.04.2021 11:51 106/2021 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2021 w zakresie dotacji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna