Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2021 13:30 171/2021 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
15.06.2021 13:28 170/2021 Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe ofert o dotację na realizację zadań publicznych Miasta Ustroń w 2021 r.
15.06.2021 13:27 169/2021 Ogłoszenie III edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
15.06.2021 13:26 168/2021 Zarządzenie wyborów Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu Osiedla Nierodzim
15.06.2021 13:03 166/2021 Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021 w zakresie dotacji.
15.06.2021 13:03 167/2021 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
15.06.2021 12:54 RSM2020 Raport o stanie Miasta Ustroń na rok 2020
28.05.2021 11:25 165/2021 Zmiana planu finansowego na rok 2021.
28.05.2021 11:23 164/2021 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury ”Prażakówka” w Ustroniu
28.05.2021 11:22 163/2021 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021-2027”

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna