Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2021 15:44 152/2021 Powołanie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu i Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.
21.05.2021 15:42 151/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/402/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania, wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
21.05.2021 15:41 150/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
21.05.2021 15:40 149/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
21.05.2021 15:39 148/2021 Wynik z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
21.05.2021 15:38 147/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
21.05.2021 15:37 146/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką.
21.05.2021 15:36 145/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica o Równica – etap 1.
21.05.2021 15:35 144/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
21.05.2021 15:31 143/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna