Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2023 08:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 29 maja 2023r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele : usługowe – usytuowanie pojemników na odzież używaną, oraz ogródka letniego.”
25.05.2023 14:42 AGG.6733.000013.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.05.2023 14:38 AGG.6733.000012.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.05.2023 12:52 AGG.6721.000001.2022.AG Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu
15.05.2023 13:22 WB.6740.6.2023.TB Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego
15.05.2023 09:24 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 15 maja 2023r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele : garażowe, usługowe, mieszkaniowe, dzierżawa ogródka przydomowego oraz najem nieruchomości zabudowanych kortem tenisowym, budynkiem socjalnym oraz szaletami.
11.05.2023 12:29 AGG.6721.000003.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
24.04.2023 14:33 WB.6740.879.2022.TB Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego
20.04.2023 13:12 AGG.6721.000003.2020.MW Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
13.04.2023 12:30 GL.RZT.70.9.2023 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gmin: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Strumień, Wisła, Goleszów, Hażlach, Dębowiec, Chybie, Jasienica i Zebrzydowice na okres 3 lat

1 2 3 4 5 6 następna