Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2020 14:14 AGG.6721.000003.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
23.07.2020 12:33 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 14 i 21 lipca 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele usługowe i składowe.
16.07.2020 15:27 IGG.6721.00001.2019.JGA Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
08.07.2020 09:53 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu: 22 i 23 czerwca, 3 lipca 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele handlowe, usługowe, rolnicze oraz na cele prowadzenia istniejącego parku leśnego, a także wykaz z dnia 1 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
18.06.2020 12:12 Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 5 czerwca 2020 r., przeznaczenie nieruchomości - do najmu.
07.05.2020 15:05 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 24 i 28 kwietnia 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele handlowe oraz jako tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
03.04.2020 14:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 3 kwietnia 2020 r. przeznaczone do najmu lub dzierżawy
20.03.2020 14:38 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 12, 18, 19 i 20 marca 2020 r. przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
04.02.2020 13:16 IGG.6733.00032.2019.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.02.2020 08:38 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

1 2 3 4 5 6 następna