Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2022 13:17 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 21 września 2022r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele: usługowe, handlowe i plac manewrowy
16.09.2022 15:05 AGG.6733.000032.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.09.2022 11:22 AGG.6721.000003.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
26.08.2022 11:58 AGG.6733.000037.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
25.08.2022 14:42 AGG.6721.000002.2020.AS OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustroń o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
24.08.2022 11:52 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynków handlowo-usługowych wraz z wewnętrznym układem drogowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ustroniu ul. Wiejska obręb Nierodzim".
16.08.2022 12:30 Ogłoszenie - konkurs ofert na najem terenu znajdującego się w Ustroniu przy ul. Grażyńskiego
28.07.2022 15:39 AGG.6721.000001.2022.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przystąpieniu do opracowania m.p.z.p. dla obszaru centralnego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu
21.07.2022 13:51 IGG.6721.00005.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
20.07.2022 13:30 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. NADRZECZNA 3

1 2 3 4 5 6 następna