Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2023 12:47 AGG.6733.000051.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
23.01.2023 14:06 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 23 stycznia 2023r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele : usługowe, handlowe, gastronomiczne oraz ogródka gastronomicznego
20.01.2023 09:25 AGG.6733.000049.2022.MM Obwieszczenie Burmistrza Ustronia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
18.01.2023 14:22 AGG.6733.000051.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10.01.2023 08:31 AGG.6733.000047.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami wspołdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.01.2023 09:36 AGG.6733.000041.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.12.2022 14:17 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 19 grudnia 2022r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele : mieszkaniowe oraz tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych
15.12.2022 12:59 AGG.6733.000047.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.12.2022 15:05 AGG.6733.000051.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
14.12.2022 09:27 AGG.6733.000041.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami wspołdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna