Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2021 13:10 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: z dnia 10 i 17 listopada 2021r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych: do użytkowania na cel handlowo-usługowy realizowany w obiekcie usytuowanym na części przedmiotowej nieruchomości oraz do najmu na cele reklamowe
17.11.2021 13:25 AGG.6733.000050.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.11.2021 12:30 Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: wykaz z dnia 10 listopada 2021 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do użytkowania na cel związany z: wykonaniem zjazdu - na nieruchomość ozn. nr 880/7 i nr 880/4, z przebudową skrzyżowania wzdłuż drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz z uporządkowaniem terenu i wykonaniem miejsc parkingowych.”
15.11.2021 12:18 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 2 i 9 listopada 2021r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele handlowe i mieszkaniowe.
15.11.2021 10:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzenia wodnego B-5 bis dla potrzeb eksploatacji wód podziemnych w Ustroniu –Brzegach”
10.11.2021 13:49 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. RYNEK 2A/1
09.11.2021 10:02 GL.ZUZ.2.4100.15.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 5014/64 obręb 0004 Ustroń.
09.11.2021 09:20 GL.ZUZ.2.4100.14.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 3319/32 obręb 0004 Ustroń.
18.10.2021 12:26 WI.6845.000011.2021.RM Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykaz z dnia 18 października 2021r. dotyczący gminnej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy gruntu na umieszczone urządzenie - sieć gazowa.
13.10.2021 09:59 Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykaz z dnia 6 października 2021r. dotyczący gminnej nieruchomości przeznaczonej do najmu na cele: mieszkaniowe (polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przeznaczonej na cele mieszkaniowe).

1 2 3 4 5 6 następna