Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2024 08:35 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Ustroń zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn "Rozbudowa ulicy Folwarcznej w Ustroniu"
15.02.2024 09:38 AGG.6733.000030.2023.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.01.2024 14:37 Informacja o działaniach lobbingowych w 2023 roku
21.12.2023 10:35 AGG.6721.000003.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o przyjęciu dokumentu oraz możliwości zapoznania się z jego treścią
11.12.2023 10:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 11 grudnia 2023r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele : usługowe, utrzymania zieleni, mieszkaniowe, rolnicze (ogródek przydomowy warzywny).
24.11.2023 13:48 WI.6851.000002.2023.RM Informacja Burmistrza Miasta Ustrtoń
24.11.2023 10:03 AGG.6733.000033.2023.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.11.2023 14:56 AGG.6721.000001.2022.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
20.11.2023 11:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 20 listopada 2023r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele : usługowe, garażowe, użytki zielone, mieszkaniowe, tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych.
06.10.2023 12:42 Wykaz wywieszony w dniu 06.10.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń na okres 21 dni, dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

1 2 3 4 5 6 następna