Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2016 10:45 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 09.05.2016r. i 10.05.2016r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu na cele garażowe oraz do dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia elektroenergetycznego przyłącza kablowego ziemnego.
26.04.2016 09:22 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wykazie z dnia 15.04.2016r. dotyczącym gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na cel usługowy oraz na okres od 1 maja do 30 września 2016 r. na cel ogródka letniego.
07.04.2016 15:54 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 29.03.2016r. dotyczący gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat, na cel ogródka letniego oraz na cel garażowy.
14.03.2016 13:08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”.
14.03.2016 09:17 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ przypominające o wnoszeniu opłat rocznych przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
09.03.2016 10:00 "INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 08.03.2016r. dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat trzech do najmu na cel całorocznego ogródka gastronomicznego, do dzierżawy na cele: rolne i pod drobne uprawy rolne oraz w celu umieszczenia elektroenergetycznego przyłącza kablowego ziemnego.”
01.03.2016 13:12 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2015 roku
11.02.2016 11:02 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym wykazie z dnia 03.02.2016r. dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych: do najmu na cel działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych – cyrk, do najmu na cel ogródka letniego, do najmu na okres do lat trzech na cel mieszkaniowy.
04.12.2015 13:31 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA o wywieszonych wykazach nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat oraz nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele reklamowe – wykazy z dnia 02.12.2015r.
01.12.2015 09:42 IGG.6733.00046.2015.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna