Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2021 08:19 Informacja o działaniach lobbingowych w 2020 roku
11.01.2021 15:40 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 4 stycznia 2021r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele: gastronomiczne, ogródek letni, użytki zielone, utrzymywanie zieleni oraz tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych.”
28.12.2020 13:56 IFXIII.7820.56.2020 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
26.11.2020 13:03 AGG.6724.000001.2020.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
26.11.2020 08:48 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 20 listopada 2020r. przeznaczonych do najmu na cele garażowe.
12.11.2020 09:36 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 3 listopada 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele garażowe oraz na cele: usługowe – polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
21.10.2020 14:50 Wykaz z dnia 15 października 2020 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniu 16 października 2020r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
13.10.2020 15:23 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 1 października 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele składowe.
07.10.2020 14:05 IFIII.746.56.2020 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.09.2020 12:06 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 23 września 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele utrzymania terenu stanowiącego zieleń izolacyjną oraz do dzierżawy na cele ogródka przydomowego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna