Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2020 12:19 IGG.6733.00032.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2020 08:45 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 9, 10 i 14 września 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele: ogródka przydomowego, ogródka letniego, pod obiekty rekreacyjne oraz handlowe.”
03.09.2020 09:23 OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2020r.
19.08.2020 15:45 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: wykaz z dnia 30 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do najmu na cele usługowe oraz wykaz z dnia 31 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
14.08.2020 10:01 AGG.6733.000020.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.08.2020 11:51 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie pzowolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazwoncitwa.
03.08.2020 14:14 AGG.6721.000003.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
23.07.2020 12:33 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 14 i 21 lipca 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele usługowe i składowe.
16.07.2020 15:27 IGG.6721.00001.2019.JGA Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
08.07.2020 09:53 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu: 22 i 23 czerwca, 3 lipca 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele handlowe, usługowe, rolnicze oraz na cele prowadzenia istniejącego parku leśnego, a także wykaz z dnia 1 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do zamiany.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna