Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2022 12:27 Ogłoszenie - konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 2a/2 w Ustroniu
24.10.2022 15:18 AGG.6733.000037.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
21.10.2022 13:02 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejącego obiektu „RELAKS” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4178/26, obręb Ustroń położonej w Ustroniu przy ulicy Stromej’.
12.10.2022 14:57 AGG.6733.000037.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami wspołdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.10.2022 13:56 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 29 września 2022r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele: handlowe, terenu zielonego, ogródka gastronomicznego oraz rolne
27.09.2022 13:17 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 21 września 2022r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele: usługowe, handlowe i plac manewrowy
16.09.2022 15:05 AGG.6733.000032.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.09.2022 11:22 AGG.6721.000003.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
26.08.2022 11:58 AGG.6733.000037.2022.AN Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
25.08.2022 14:42 AGG.6721.000002.2020.AS OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustroń o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna