Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 08:20 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy, najmu na cele reklamowe oraz zbycia - zamiany nieruchomości.
08.11.2017 15:32 OGŁOSZENIE O KIERMASZU
07.11.2017 08:07 IGG.6733.00064.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.11.2017 12:05 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
15.09.2017 14:59 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
03.08.2017 14:05 IGG.6721.00001.2017.AG OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
02.08.2017 12:26 IGG.6733.00047.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.07.2017 15:31 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazie dotyczącym gminnej nieruchomości przeznaczonej do najmu
26.06.2017 14:16 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
01.06.2017 15:34 OGŁOSZENIE O KIERMASZU 15-18.06.2017 r. "Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna