Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 09:38 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy pomocy publicznej w 2016 r.
07.04.2017 16:04 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy.
15.03.2017 10:09 OGŁOSZENIE O KIERMASZU
10.03.2017 14:12 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazie dotyczącym gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
09.03.2017 13:38 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, wykazie z dnia 27 luty 2017 r. dotyczącym gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu na cele mieszkaniowe - pod dojazd, gastronomiczne oraz mieszkaniowe pod ogród”.
08.02.2017 14:22 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń dotycząca gminnej nieruchomości przeznaczonej na okres do lat 3 do najmu na cele utrzymania terenu stanowiącego zieleń izolacyjną - wykaz z dnia 25 stycznia 2017r.
24.01.2017 14:10 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2015 roku
13.12.2016 15:02 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3 lub na rok, do najmu lub dzierżawy, na cele reklamowe - wykaz z dnia 8 grudnia 2016 r., na cele garażowe, cele ogródków przydomowych, cele mieszkaniowe – tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, cele usługowe, cele handlowe, cele budowlane, cele handlowo – usługowe: pod Strzelnice Sportową oraz pod plac manewrowy do nauki jazdy - wykazy z dnia 12 grudnia 2016 r., na cele gastronomiczne, cele składowe, cele usługowe - tereny przy istniejących obiektach gastronomicznych wykazy z dnia 13 grudnia 2016 r.
05.12.2016 14:28 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
15.11.2016 10:12 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, wykazie z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczącym gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu na cele usługowe – automat telefoniczny oraz do dzierżawy na cele ogródków przydomowych.”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna