Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 09:53 OGŁOSZENIE O KIERMASZU NA RYNKU W DNIACH 08.12.2018 r. do 23.12.2018 r.
02.10.2018 15:46 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy oraz do zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
12.09.2018 10:29 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. RYNEK 2A/1
14.08.2018 10:23 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn" Rewitalizacja linii kolejowych nr694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczow-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce"
20.07.2018 09:12 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu.
15.06.2018 16:06 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.
06.06.2018 09:26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji.
28.05.2018 11:34 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 7 i 21 maja 2018 r. dotyczący gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.
13.04.2018 08:35 GL.ZUZ.2.421.83.2018.BD/3105 ZAWIADOMIENIE
23.03.2018 15:44 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 19 i 21 marca 2018 r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu lub dzierżawy.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna