Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2017 12:26 IGG.6733.00047.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.07.2017 15:31 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazie dotyczącym gminnej nieruchomości przeznaczonej do najmu
26.06.2017 14:16 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
01.06.2017 15:34 OGŁOSZENIE O KIERMASZU 15-18.06.2017 r. "Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego"
25.05.2017 09:38 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy pomocy publicznej w 2016 r.
07.04.2017 16:04 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy.
15.03.2017 10:09 OGŁOSZENIE O KIERMASZU
10.03.2017 14:12 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazie dotyczącym gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
09.03.2017 13:38 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, wykazie z dnia 27 luty 2017 r. dotyczącym gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu na cele mieszkaniowe - pod dojazd, gastronomiczne oraz mieszkaniowe pod ogród”.
08.02.2017 14:22 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń dotycząca gminnej nieruchomości przeznaczonej na okres do lat 3 do najmu na cele utrzymania terenu stanowiącego zieleń izolacyjną - wykaz z dnia 25 stycznia 2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna