Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2020 09:53 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu: 22 i 23 czerwca, 3 lipca 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele handlowe, usługowe, rolnicze oraz na cele prowadzenia istniejącego parku leśnego, a także wykaz z dnia 1 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
18.06.2020 12:12 Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 5 czerwca 2020 r., przeznaczenie nieruchomości - do najmu.
07.05.2020 15:05 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 24 i 28 kwietnia 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele handlowe oraz jako tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
03.04.2020 14:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 3 kwietnia 2020 r. przeznaczone do najmu lub dzierżawy
20.03.2020 14:38 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 12, 18, 19 i 20 marca 2020 r. przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
03.02.2020 08:38 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
27.01.2020 15:09 IGG.6845.00084.2019/2020.RM Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres do lat 3
15.01.2020 10:06 Wykaz z dnia 10 stycznia 2020 r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
28.11.2019 15:45 IGG.6721.00001.2019.JGA.AG Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
22.11.2019 12:06 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 5 listopada 2019 r. przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna