Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2018 12:31 OGŁOSZENIE O KIERMASZU 28.04.2018 r. do 06.05.2018 r.
13.03.2018 10:32 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki dojazdowej nad ciekiem suchy Potok z ul. Jodłowej w Ustroniu na działkę nr 2724/9.
05.03.2018 13:14 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych.
01.02.2018 15:00 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2017 roku
09.01.2018 13:52 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 20 i 21 grudnia 2017 r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu.
08.12.2017 12:02 WOOŚ.442.2.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
05.12.2017 08:20 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy, najmu na cele reklamowe oraz zbycia - zamiany nieruchomości.
08.11.2017 15:32 OGŁOSZENIE O KIERMASZU
07.11.2017 08:07 IGG.6733.00064.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.11.2017 12:05 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna