Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2017 14:22 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń dotycząca gminnej nieruchomości przeznaczonej na okres do lat 3 do najmu na cele utrzymania terenu stanowiącego zieleń izolacyjną - wykaz z dnia 25 stycznia 2017r.
24.01.2017 14:10 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2015 roku
13.12.2016 15:02 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3 lub na rok, do najmu lub dzierżawy, na cele reklamowe - wykaz z dnia 8 grudnia 2016 r., na cele garażowe, cele ogródków przydomowych, cele mieszkaniowe – tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, cele usługowe, cele handlowe, cele budowlane, cele handlowo – usługowe: pod Strzelnice Sportową oraz pod plac manewrowy do nauki jazdy - wykazy z dnia 12 grudnia 2016 r., na cele gastronomiczne, cele składowe, cele usługowe - tereny przy istniejących obiektach gastronomicznych wykazy z dnia 13 grudnia 2016 r.
05.12.2016 14:28 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
15.11.2016 10:12 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, wykazie z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczącym gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu na cele usługowe – automat telefoniczny oraz do dzierżawy na cele ogródków przydomowych.”
11.10.2016 09:32 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wykazie z dnia 4 października 2016 r. dotyczącym gminnej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
30.08.2016 10:11 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach na 21 dni dotyczący gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych na okres do lat 3: - do dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń przyłącza gazu oraz urządzeń przyłącza wodociągowego – wykaz z dnia 29.08.2016r., - do najmu na cele handlowe pod dwa stoiska do sprzedaży wyrobów ze skóry – wykaz z dnia 18.08.2016r., - do najmu na cele gastronomiczne pod istniejący obiekt oraz na cele ogródka całorocznego przy obiekcie – wykaz z dnia 18.08.2016r., - do najmu na cele mieszkaniowe na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (teren przyległy) – wykaz z dnia 29.08.2016r., - do dzierżawy na 1 rok na cele rekreacyjne pod istniejące obiekty oraz pod drobne uprawy rolne – wykaz z dnia 29.08.2016r.
22.08.2016 12:34 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
12.08.2016 11:10 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
14.06.2016 09:17 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do dzierżawy: w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego – wykaz z dnia 30.05.2016r., do najmu: na cele gastronomiczno–usługowe – wykaz z dnia 30.05.2016r., w celu umieszczenia pojemników na odzież używaną – wykaz z dnia 03.06.2016r., w celu usytuowania ogródka letniego wykaz z dnia 07.06.2016r. oraz wykaz z dnia 30.05.2016r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna