Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2016 09:17 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ przypominające o wnoszeniu opłat rocznych przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
09.03.2016 10:00 "INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 08.03.2016r. dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat trzech do najmu na cel całorocznego ogródka gastronomicznego, do dzierżawy na cele: rolne i pod drobne uprawy rolne oraz w celu umieszczenia elektroenergetycznego przyłącza kablowego ziemnego.”
01.03.2016 13:12 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2015 roku
11.02.2016 11:02 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym wykazie z dnia 03.02.2016r. dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych: do najmu na cel działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych – cyrk, do najmu na cel ogródka letniego, do najmu na okres do lat trzech na cel mieszkaniowy.
04.12.2015 13:31 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA o wywieszonych wykazach nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat oraz nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele reklamowe – wykazy z dnia 02.12.2015r.
01.12.2015 09:42 IGG.6733.00046.2015.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.09.2015 11:06 INFORMACJA o wywieszonym wykazie nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy na okres do roku – wykaz z dnia 24.09.2015r.
22.09.2015 14:18 IGG.6733.00042.2015.ME OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
31.08.2015 14:58 IGG.6733.00038.2015.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.08.2015 14:43 IGG.6733.00038.2015.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna