Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 16:06 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.
06.06.2018 09:26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji.
28.05.2018 11:34 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 7 i 21 maja 2018 r. dotyczący gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.
13.04.2018 08:35 GL.ZUZ.2.421.83.2018.BD/3105 ZAWIADOMIENIE
23.03.2018 15:44 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 19 i 21 marca 2018 r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu lub dzierżawy.
16.03.2018 12:31 OGŁOSZENIE O KIERMASZU 28.04.2018 r. do 06.05.2018 r.
13.03.2018 10:32 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki dojazdowej nad ciekiem suchy Potok z ul. Jodłowej w Ustroniu na działkę nr 2724/9.
05.03.2018 13:14 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych.
01.02.2018 15:00 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2017 roku
09.01.2018 13:52 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 20 i 21 grudnia 2017 r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna