Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2015 13:05 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Andrzeja Brody, składającej się z działki ozn. nr 4821/37 o pow.0,0310 ha objętej księgą wieczystą Nr BB1C/00047861/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
03.07.2015 15:26 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach konkursu ofert na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną”.
05.06.2015 09:54 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o konkursie ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną”.
24.12.2014 08:36 INFORMACJA Burmistrza Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 grudnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń
14.11.2014 15:54 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ustroniu przy ul. Sportowej, składającej się z działki oznaczonej nr 130/26 o pow. 0,2568 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
27.10.2014 13:53 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - wykaz z dnia 24 października 2014r.
02.07.2014 13:32 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach konkursu ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 14,30m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym „pojemników na odzież używaną”
02.06.2014 15:41 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o konkursie ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 14,30m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym „pojemników na odzież używaną”.
15.04.2014 13:32 IINFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach I przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.
13.03.2014 15:32 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zagospodarowanej parkingiem o powierzchni 1400m² - część działki ozn. nr 5071/6 położonej w Ustroniu przy ul. Równica, z przeznaczeniem na obsługę miejsc parkingowych na okres do lat 3.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna