Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 13:09 INFORMACJA o wynikach I ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 31 października 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.
29.10.2013 15:26 INFORMACJA dotycząca uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Miasta Ustroń
02.10.2013 10:48 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Ustroniu przy ul. Cieszyńskiej, składającej się z działki oznaczonej geodezyjnie nr 406/12 o pow. 0,0446 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00057597/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
09.08.2013 15:57 INFORMACJA o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 lipca 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.
25.07.2013 08:27 INFORMACJA o wynikach III ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 27 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń
14.06.2013 14:35 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o I ustny przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 20,19m² mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 10, z którym wiąże się udział w wysokości 24/100 w częściach wspólnych budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25 czerwca 2092r. udziału wynoszącego 24/100cz. z nieruchomości gruntowej ozn. nr 5190 i 5191.
29.05.2013 12:34 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o III ustny przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 72/6 o pow. 0,0515 ha położonej w Ustroniu przy ulicy Daszyńskiego, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00021369/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
02.05.2013 09:11 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach konkursu ofert na najem oraz zagospodarowanie gruntu o powierzchni 650m² - część działki ozn. nr 4086/33 położonej w Ustroniu przy ul. Wczasowej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – sportowe na okres do lat 3, przeprowadzonego w dniach 25.03.2013 – 19.04.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.
10.04.2013 12:31 INFORMACJA o wynikach II ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 4 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, zakończonego wynikiem negatywnym.
03.04.2013 12:45 INFORMACJA dotycząca uczestnictwa w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna