Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2012 11:33 Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 17 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.
07.03.2012 15:33 "Urząd Miasta Ustroń informuje, że w dniu 5 marca 2012r. na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres 3 lat, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami niezwiązanymi trwale z gruntem, a stanowiącymi własność osób prawnych, fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wykaz z dnia 29.02.2012r."
19.01.2012 10:36 Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 479/10 o pow. 1
20.12.2011 11:47 Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 14 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, zakończonego wynikiem negatywnym.
05.12.2011 11:11 Ogłoszenie - Urząd Miasta Ustroń ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 479/10 o pow. 1386 m², 2zapisanej w księdze wieczystej Nr BB1C/00059271/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie, położonej w Ustroniu przy ul. Kościelnej
24.11.2011 12:50 Ogłoszenie - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ustroniu przy ulicy Źródlanej, składającej się z parceli ozn. nr 3786/10 o pow. 0,6386 ha objętej Księgą Wieczystą Nr BB1C/00026759/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
02.11.2011 13:02 Informacja o wynikach II ustrnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 21 października 2011r. w siedizibie Urzędu Miasta Ustroń, zakończonego wynikiem negatywnym.
18.08.2011 13:27 Ogłoszenie- II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ustroniu przy ulicy Źródlanej, składającej się z parceli ozn. nr 3786/10 o pow.0,6386 ha objętej Księga Wieczystą Nr BB1C/00026759/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
01.07.2011 11:41 Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 10 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, zakończonego wynikiem negatywnym
08.04.2011 12:55 Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ustroniu przy ulicy Źródlanej, oznaczonej numerem pgr 3786/10 o pow.0,6386 ha objętej Księga Wieczystą Nr BB1C/00026759/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna