Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2023 09:21 454/2022 Zarządzenie nr 454/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2023
19.01.2023 09:19 453/2022 Zarządzenie nr 453/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań Miasta Ustroń w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2023
19.01.2023 09:18 452/2022 Zarządzenie nr 452/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
19.01.2023 09:16 451/2022 Zarządzenie nr 451/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2022 w zakresie dotacji
19.01.2023 09:15 450/2022 Zarządzenie nr 450/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2022
19.01.2023 09:13 449/2022 Zarządzenie nr 449/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2022
13.01.2023 09:00 448/2022 Zarządzenie nr 448/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń
13.01.2023 08:58 447/2022 Zarządzenie nr 447/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji w placówce oświatowej na rok szkolny 2022/2023
13.01.2023 08:57 446/2022 Zarządzenie nr 446/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Ustroń
29.12.2022 09:20 445/2022 Zarządzenie nr 445/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2022.

1 2 3 4 5 6 następna