Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2006 12:37 270/2005 ZARZĄDZENIE NR 270/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2006
05.01.2006 12:24 269/2005 ZARZĄDZENIE NR 269/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie wysokości stałej zaliczki dla przedszkoli miejskich na rok 2006
05.01.2006 12:16 268/2005 ZARZĄDZENIE NR 268/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie wysokości stałej zaliczki dla szkół publicznych na rok 2006
05.01.2006 12:07 267/2005 Zarządzenie nr 267/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
05.01.2006 12:00 266/2005 Zarządzenie nr 266/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2006r.
05.01.2006 11:21 265/2005 ZARZĄDZENIE nr 265/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia instrukcji inkasa opłaty uzdrowiskowej.
05.01.2006 11:14 264/2005 Zarządzenie nr 264/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
05.01.2006 10:58 263/2005 Zarządzenie nr 263/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
27.12.2005 10:08 262/2005 Zarządzenie nr 262/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005r. nr XXXIX/355/2005 w sprawie przyjęcia na rok 2006 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
27.12.2005 09:51 261/2005 Zarządzenie nr 261/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji doradczo-opiniującej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego

1 2 3 4 5 6 następna