Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2005 14:58 180/2005 Zarządzenie nr 180/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 września 2005r.w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005
23.09.2005 14:39 179/2005 Zarządzenie nr 179/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2005r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
23.09.2005 14:26 178/2005 Zarządzenie nr 178/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2005r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w celu ustalenia zasad wynagradzania pracowników zakładu budżetowego pod nazwą ”Gazeta Ustrońska”
23.09.2005 14:18 177/2005 Zarządzenie nr 177/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2005r.w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/219/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005r.
23.09.2005 13:57 176/2005 Zarządzenie nr 176/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XXIV/218/2004 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005.
23.09.2005 13:38 175/2005 Zarządzenie nr 175/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2005r.w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustroń na lata 2005-2015
23.09.2005 13:27 174/2005 Zarządzenie nr 174/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2005r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
15.09.2005 11:19 173/2005 Zarządzenie nr 173/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2005 r.w sprawie: nadania Adamowi Makowiczowi światowemu jazzmanowi i pianiście - wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”– za działalność charytatywną na rzecz Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjno Wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu oraz popularyzację kultury muzycznej.
15.09.2005 10:48 172/2005 Zarządzenie nr 172/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2005r.w sprawie: wyłonienia kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2005
15.09.2005 10:29 171/2005 ZARZĄDZENIE nr 171/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2005 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna