Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2005 15:03 130/2005 ZARZĄDZENIE nr 130/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zmian w budzecie miasta na rok 2005
07.07.2005 15:01 129/2005 Zarządzenie nr 129/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
07.07.2005 14:42 128/2005 Zarządzenie nr 128/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie : wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
07.07.2005 14:35 127/2005 ZARZĄDZENIE Nr 127/2005r Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie: ustalenie wysokości opłat za dzierżawę terenów miejskich oraz miejsca reklamowego w serwisie internetowym miasta Ustroń
07.07.2005 14:22 126/2005 Zarządzenie Nr 126/ 2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 czerwca 2005 r.w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”
07.07.2005 14:17 125/2005 ZARZĄDZENIE nr 125/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2005r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego realizacji zadania pn."Likwidacja osuwiska przy ul. Sanatoryjnej w Ustroniu"
07.07.2005 14:13 124/2005 Zarządzenie nr 124/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 r.w sprawie utworzenia trzech dodatkowych obwodów głosowania
07.07.2005 14:11 123/2005 Zarządzenie nr 123/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dni 22 kwietnia 2004 roku o utworzeniu okręgów wyborczych, ich granic oraz obwodów głosowania wraz z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
07.07.2005 13:59 122/2005 Zarządzenie nr 122/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 r.w sprawie : wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
07.07.2005 13:29 121/2005 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20.06.2005r.W sprawie: powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1,3,5 w Ustroniu nauczycieli Gimnazjum nr 1 i 2 oraz nauczycieli Przedszkola nr 1 i 6 w Ustroniu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna