Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2005 12:43 120/2005 Zarządzenie nr 120/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005 Rady Miasta Ustroń Nr XXVII/235/2004 z dnia 16 grudnia 2004r.
07.07.2005 12:17 119/2005 Zarządzenie nr 119/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXVII/236/2004 z dnia 16 grudnia 2004r. zatrwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
07.07.2005 12:06 118/2005 Zarządzenie NR 118/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 r w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń"
07.07.2005 12:03 117/2005 ZARZĄDZENIE Nr 117 /2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia maja 2005r. w sprawie zwolnienia obowiązku zbycia nieruchomosci w drodze przetargu
07.07.2005 11:55 116/2005 Zarządzenie nr 116 /2005 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
07.07.2005 11:35 115/2005 Zarządzenie nr 115/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 czerwca 2005 r.w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystapienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
07.07.2005 11:15 114/2005 ZARZĄDZENIE nr 114 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20.06.2005 r.w sprawie : zmiany uchwał nr XXVI/219/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005r.
07.07.2005 11:13 113/2005 ZARZĄDZENIE nr 113 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20.06.2005r.w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ustroń
07.07.2005 11:09 112/2005 Zarządzenie nr 112/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 2005 r.w sprawie wydania zezwoloeń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia wmiejscu sprzedaży
07.07.2005 11:03 111/2005 Zarządzenie nr 111/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 2005r.w sprawie przyjecia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustroń na lata 2005-2015

poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 następna