Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2005 10:59 110/2005 Zarządzenie nr 110/2005 Rady Miejskiej w Ustroniu z dnia 15 czerwca 2005r.w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Ustroń
07.07.2005 10:55 109/2005 Zarządzenie nr 109/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 2005r.w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy dofinansowania oraz zabezpieczenia wydatkowania środków w formie weksla "in blanco"
07.07.2005 10:38 108/2005 Zarządzenie nr 108/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 2005 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
07.07.2005 10:32 107/205 Zarządzenie nr 107/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005r
20.06.2005 11:35 106/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
20.06.2005 11:32 105/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia kadencji dyrektorskiej.
20.06.2005 11:32 104/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia kadencji dyrektorskiej.
17.06.2005 11:22 103/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przedstawiciela Miasta Ustroń w Radzie Nadzorczej Spółki Wodociągowej Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu.
17.06.2005 11:21 102/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005.
17.06.2005 11:19 101/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. nr XXV/208/2004 z późn. zm. w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

poprzednia 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następna