Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2005 13:04 90/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Ustroń.
23.05.2005 12:48 89/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Cieszyńskiego.
23.05.2005 12:43 88/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
23.05.2005 12:36 87/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Budowa drogi miejskiej w Ustroniu Polanie.
23.05.2005 12:31 86/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej dla dzielnicy "Goje" w Ustroniu wraz z przyłączami do budynków.
23.05.2005 12:26 85/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania stałych komisji przetargowych.
23.05.2005 12:22 84/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych i sów w stacji sokołów „ANATUM” w Ustroniu na górze „Czantoria” przez Pana Roberta Maciejczyka.
23.05.2005 12:16 83/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ustroń.
23.05.2005 12:12 82/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005.
23.05.2005 12:10 81/2005 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005.

poprzednia 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 następna