Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2005 14:16 260/2005 Zarządzenie nr 260/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
21.12.2005 09:16 259/2005 Zarządzenie Nr 259 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
21.12.2005 09:11 258/2005 ZARZĄDZENIE nr 258/ 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminy za rok 2001 z tytułu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe
21.12.2005 08:35 257/2005 ZARZĄDZENIE nr 257/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/342/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 r.
21.12.2005 08:20 256/2005 Zarządzenie nr 256/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
21.12.2005 08:15 255/2005 Zarządzenie nr 255/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
13.12.2005 10:08 254/2005 ZARZĄDZENIE nr 254 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie : wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej
07.12.2005 08:39 253/2005 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 253/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie: regulaminu wypłacania w 2006 roku dodatków do wynagradzania i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
07.12.2005 08:32 252/2005 Zarządzenie Nr 252/2005 Burmistrza Miasta Ustronia z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku położonym w Ustroniu przy ul. A. Brody.
07.12.2005 08:23 251/2005 Zarządzenie nr 251/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna