Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2005 10:40 220/2005 Zarządzenie nr 220/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia14 listopada 2005 w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
21.11.2005 10:33 219/2005 ZARZĄDZENIE nr 219/ 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym
21.11.2005 10:25 218/2005 ZARZĄDZENIE nr 218/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym
21.11.2005 09:53 217/2005 Zarządzenie nr 217/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o z siedzibą w Ustroniu.
21.11.2005 09:32 216/2005 ZARZĄDZENIE nr 216 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
18.11.2005 11:18 215/2005 ZARZĄDZENIE nr 215 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na rok 2006.
18.11.2005 11:13 214/2005 ZARZĄDZENIE nr 214 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2006.
18.11.2005 11:05 213/2005 ZARZĄDZENIE nr 213 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
18.11.2005 10:59 212/2005 ZARZĄDZENIE nr 212 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2006.
18.11.2005 10:49 211/2005 ZARZĄDZENIE nr 211 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2006.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna