Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2023 09:00 103/2023 Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji na rok szkolny 2022/2023
30.03.2023 08:59 102/2023 Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
30.03.2023 08:57 101/2023 Zarządzenie nr 101/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok
30.03.2023 08:56 100/2023 Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za 2022 rok
30.03.2023 08:54 99/2023 Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2022
30.03.2023 08:52 98/2023 Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wniesienia aportu do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
23.03.2023 07:37 97/2023 Zarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
23.03.2023 07:35 96/2023 Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji w placówce oświatowej na rok szkolny 2022/2023
23.03.2023 07:34 95/2023 Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
23.03.2023 07:32 94/2023 Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy.

1 2 3 4 5 6 następna