Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2023 14:48 270/2023 Zarządzenie nr 270/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu (ponowne wyłożenie od 26 lipca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r., zebranie uwag do 7 września 2023 r.)
12.09.2023 14:47 269/2023 Zarządzenie nr 269/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
12.09.2023 14:45 268/2023 Zarządzenie nr 268/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023
12.09.2023 14:44 267/2023 Zarządzenie nr 267/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do 2030 roku
12.09.2023 14:42 266/2023 Zarządzenie nr 266/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta Ustroń
12.09.2023 14:38 265/2023 Zarządzenie nr 265/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
12.09.2023 14:28 264/2023 Zarządzenie nr 264/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
12.09.2023 14:26 263/2023 Zarządzenie nr 263/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
12.09.2023 14:24 262/2023 Zarządzenie nr 262/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
12.09.2023 14:22 261/2023 Zarządzenie nr 261/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2023

1 2 3 4 5 6 następna