Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2023 08:35 Uchwała nr 4/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2024.
09.11.2023 08:33 Uchwała nr 3/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.
09.11.2023 08:32 Uchwała nr 2/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023/2024.
09.11.2023 08:31 Uchwała nr 1/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza
15.09.2023 14:03 Uchwała nr 12/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolo-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Metoda Dobrego Startu - od wierszyka do cyferki".
15.09.2023 14:01 Uchwała nr 11/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Przedszkola na rok szkolny 2023/2024.
15.09.2023 14:00 Uchwała nr 9/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
15.09.2023 14:00 Uchwała nr 10/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.
31.03.2023 11:04 Uchwała nr 8/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji ramowego rozkładu dnia w roku szkolnym 2023/2024
31.03.2023 11:02 Uchwała nr 7/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji przedszkola na rok szkolny 2023/2024

1 2 3 4 5 6 następna