Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2022 13:13 Uchwała nr 2/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Przybij piątkę! - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej".
08.09.2022 13:11 Uchwała nr 1/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:08 Uchwała nr 15/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:07 Uchwała nr 14/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:05 Uchwała nr 13/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2022/2023-2026-2027.
08.09.2022 13:04 Uchwała nr 12/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
08.09.2022 13:02 Uchwała nr 11/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola.
22.06.2022 09:11 Uchwała nr 10/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania propozycji ramowego rozkładu dnia w roku szkolnym 2022/2023.
22.06.2022 09:08 Uchwała nr 9/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola.
01.04.2022 10:13 Uchwała nr 8/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji przedszkola na rok szkolny 2022/2023

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna