Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 10:11 XXXIX/352/2005 Uchwała budżetowa Nr XXXIX/352/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 r.
29.11.2005 10:10 XXXVIII/351/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/351/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustronia
29.11.2005 10:07 XXXVIII/350/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”
29.11.2005 10:02 XXXVIII/349/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/349/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym
29.11.2005 09:58 XXXVIII/348/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/348/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. zmieniającą uchwałę w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym
29.11.2005 09:50 XXXVIII/347/2005 Uchwała Nr XXXVIII/347/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2006.
29.11.2005 09:46 XXXVIII/346/2005 Uchwała Nr XXXVIII/346/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r w sprawie podatku od posiadania psów
29.11.2005 09:42 XXXVIII/345/2005 Uchwała Nr XXXVIII/345/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
29.11.2005 09:38 XXXVIII/344/2005 Uchwała Nr XXXVIII/344/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r.
29.11.2005 09:34 XXXVIII/343/2005 Uchwała Nr XXXVIII/343/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2006.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna