Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2005 09:31 XXXVIII/342/2005 Uchwała Nr XXXVIII/342/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
29.11.2005 09:26 XXXVIII/341/2005 Uchwała Nr XXXVIII/341/2005 Rady Miasta Ustroń w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2006.
29.11.2005 09:02 XXXVIII/340/2005 Uchwała Nr XXXVIII/340/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2006.
29.11.2005 08:58 XXXVIII/339/2005 Uchwała Nr XXXVIII/339/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006.
29.11.2005 08:53 XXXVIII/338/2005 Uchwała Nr XXXVIII/338/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
28.11.2005 14:53 XXXVIII/337/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
28.11.2005 13:33 XXXIII/335/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/335/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
28.11.2005 12:36 XXXVIII/334/2005 UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2005 RADY MIASTA USTROŃ w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
08.11.2005 14:35 XXXVII/333/2005 U C H W A Ł A Nr XXXVII/333/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wykupu nieruchomości
08.11.2005 14:12 XXXVII/332/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/332/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustroń”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna