Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2005 13:13 XXXVII/331/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/331/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005 r.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
08.11.2005 13:05 XXXVII/330/2005 UCHWAŁA NR XXXVII/330/ 2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005 r.w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustronia na rok 2006 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
08.11.2005 12:52 XXXVII/329/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/329/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu
08.11.2005 12:40 XXXVII/328/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/328/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2006
08.11.2005 11:19 XXXVII/327/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/327/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2005
08.11.2005 11:06 XXXVII/326/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/326/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października2005 r.w sprawie zabezpieczenia środków w budżetach roku 2006 i 2007
08.11.2005 10:57 XXXVII/325/2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/325/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
07.10.2005 22:33 XXXVI/324/2005 UCHWAŁA NR XXXVI/324/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005 r.w sprawie wyłonienia kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2005
07.10.2005 22:25 XXXVI/323/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/323/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005 r.w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”.
07.10.2005 22:15 XXXVI/322/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/322/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005r.w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna