Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2005 22:02 XXXVI/321/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/321/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005r. w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym
07.10.2005 21:52 XXXVI/320/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/320/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005r. w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym
07.10.2005 21:42 XXXVI/319/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/ 319 /2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.
07.10.2005 21:32 XXXVI/318/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/318/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005
07.10.2005 21:22 XXXVI/317/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/317/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005 r.w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustroń na lata 2005 - 2015
07.10.2005 20:45 XXXVI/316/2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/316/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
07.10.2005 20:15 XXXXXV/315/2005 UCHWAŁA Nr XXXV/315/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2005 r.w sprawie rozpatrzenia wezwania usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXXI/269/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 07 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
06.09.2005 15:47 XXXV/314/2005 U C H W A Ł A Nr XXXV/314/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie skargi na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
06.09.2005 15:44 XXXV/313/2005 UCHWAŁA Nr XXXV/313/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2006 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
06.09.2005 15:37 XXXV/312/2005 UCHWAŁA Nr XXXV/312/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania potencjalnych sieci natura 2000 położonych w granicach administracyjnych miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna