Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2007 09:43 249/2006 Zarządzenie nr 249 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: podziału środków w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych
25.01.2007 13:21 248/2006 ZARZĄDZENIE NR 248/06 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
08.01.2007 13:54 247/2006 Zarządzenie nr 247/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie wysokości stałej zaliczki dla szkół publicznych na rok 2007
08.01.2007 13:51 246/2006 Zarządzenie nr 246/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie wysokości stałej zaliczki dla przedszkoli miejskich na rok 2007
08.01.2007 13:48 245/2006 Zarządzenie nr 245/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2007
08.01.2007 13:42 244/2006 Zarządzenie nr 244/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie
08.01.2007 13:38 244/2006 Zarządzenie nr 244/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie
08.01.2007 13:33 243/2006 Zarządzenie nr 243/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przez TBS spółka z.o.o w Ustroniu
08.01.2007 13:31 242/2006 Zarządzenie Nr 242/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu umowy darowizny dot. budowy kanalizacji sanitarnej
08.01.2007 13:28 241/2006 Zarządzenie Nr 241/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu umowy darowizny dot. budowy kanalizacji sanitarnej

1 2 3 4 5 6 następna