Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2006 09:35 150/2006 Zarządzenie nr 150/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego.
02.10.2006 09:33 149/2006 Zarządzenie nr 149/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego.
02.10.2006 09:26 148/2006 Zarządzenie nr 148/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego.
02.10.2006 09:22 147/2006 Zarządzenie nr 147/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: wykonania pierwokupu prawa użytkowania wieczystego.
02.10.2006 09:14 146/2006 Zarządzenie nr 146/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań przyjętych w programie współpracy miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
26.09.2006 12:21 145/2006 ZARZĄDZENIE NR 145/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2006 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
19.09.2006 08:33 144/2006 ZARZĄDZENIE nr 144 / 2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/344/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r.
19.09.2006 08:30 143/2006 Zarządzenie nr 143/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyłonienia kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2006
19.09.2006 08:25 142/2006 Zarządzenie Nr 142/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
19.09.2006 08:23 141/2006 Zarządzenie Nr 141/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/425/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna