Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2007 13:12 240/2006 Zarządzenie nr 240/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu dzierżawy gruntu.
08.01.2007 13:08 239/2006 Zarządzenie Nr 239 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2007 r.
28.12.2006 10:59 238/2006 Zarządzenie nr 238/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr III/21/2006 z dnia 21 grudnia 2006
28.12.2006 10:53 237/2006 ZARZĄDZENIE NR 237/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie: przeniesienia planu wydatków między jednostkami oświatowymi
28.12.2006 10:47 236/2006 ZARZĄDZENIE NR 236/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
21.12.2006 09:18 235/2006 Zarządzenie Nr 235/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
21.12.2006 09:09 234/2006 Zarządzenie Nr 234/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
21.12.2006 09:04 233/2006 Zarządzenie nr 233/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2006
21.12.2006 09:01 232/2006 Zarządzenie nr 232/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gazeta Ustrońska
21.12.2006 08:55 231/2006 Zarządzenie Nr 231/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna