Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2006 14:37 230/2006 Zarządzenie nr 230/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie :zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2007 r.
20.12.2006 14:34 229/2006 Zarządzenie Nr 229/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006
20.12.2006 14:20 228/2006 Zarządzenie Nr 228/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
20.12.2006 14:17 227/2006 Zarządzenie Nr 227/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006
20.12.2006 14:13 226/2006 ZARZĄDZENIE NR 226/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
20.12.2006 14:10 225/2006 ZARZĄDZENIE NR 225/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
20.12.2006 14:05 224/2006 Zarządzenie nr 224/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie: powołania zastępcy Burmistrza Miasta Ustroniu
11.12.2006 11:09 223/2006 Zarządzenie nr 223/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr II/16/2006 z dnia 6 grudnia 2006
11.12.2006 09:28 222/2006 Zarządzenie nr 222/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie : instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowanie w jednostce Urząd Miasta
11.12.2006 09:20 221/2006 Zarządzenie nr 221/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie:powołania Komisji Opiniująco-Doradczej w celu opiniowania wniosków o datację na realizację zadania publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna