Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2006 09:15 220/2006 Zarządzenie Nr 220/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu dla pomieszczeń garażowych i pomieszczeń gospodarczych
08.12.2006 14:57 219/06 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 219/06 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 06.12.2006r. w sprawie: powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycielki Przedszkola nr 1 w Ustroniu oraz nauczycielek Gimnazjum nr 1 i 2 w Ustroniu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.12.2006 14:47 218/06 ZARZĄDZENIE NR 218/06 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
08.12.2006 14:39 217/06 ZARZĄDZENIE NR 217/06 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
01.12.2006 13:02 216/2006 Zarządzenie Nr 216/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2006 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
01.12.2006 12:54 215/2006 Zarządzenie nr 215/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
01.12.2006 12:44 214/2006 Zarządzenie nr 214 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2006 w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
01.12.2006 12:27 213/2006 Zarządzenie Nr 213/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
01.12.2006 12:19 212/2006 Zarządzenie Nr 212/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
28.11.2006 12:57 211/06 ZARZĄDZENIE NR 211/06 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna